Project Description

Om Schoolsoft

SchoolSoft levererar Internetbaserad programvara (med namnet SchoolSoft) som förenklar lärarens administration och förbättra kommunikationen mellan skola och hem. Med programvaran förenklas lärarnas arbete samtidigt som elevever och föräldrar får tillgång till viktig information om skolarbetet: frånvaro, utvecklingssamtal, planering, läxor, prov, resultat och mycket annat.

Vi anstränger oss det lilla extra för att kunden ska bli nöjd.

Verksamhet

Med SchoolSoft får skolan ett komplett verktyg för elevdokumentation och en plattform för modern internetbaserad kommunikation, som efterfrågas av många föräldrar. SchoolSoft kan enkelt integreras med de marknadsledande schemasystemen och elevregistren. Produkten är helt webbaserad och kräver därför inga installationer.

Loading...