Project Description

Om Raysearch Labratories

Raysearch Laboratories utvecklar och säljer programvara för strålbehandling av cancer. Produkterna optimerar strålbehandlingen för varje patient genom att stråldosen skräddarsys till tumörens individuella form. Det medför att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad blir så låg som möjligt. Genom ett licensavtal med Philips har den första produkten RayOptimizer sålts till mer än 800 sjukhus i hela världen och tiotusentals patienter har fått en bättre strålbehandling. Under 2004 tecknades ett nytt licensavtal med Nucletron, som innebar att kundbasen för RaySearchs produkter fördubblades. RaySearch är en avknoppning från Karolinska Institutet och är börsnoterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Vi anstränger oss det lilla extra för att kunden ska bli nöjd.

Verksamhet

RaySearch Laboratories utvecklar och säljer programvara för strålbehandling av cancer. Produkterna optimerar strålbehandlingen för varje patient genom att stråldosen skräddarsys till tumörens individuella form. Det medför att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad blir så låg som möjligt. Patientens möjligheter att bli frisk från cancern utan allvarliga biverkningar ökar.

Loading...