Project Description

Om AlphaHelix

AlphaHelix utvecklar instrument för DNA-analyser och står inför flera spännande utmaningar de kommande åren. DNA-analyser blir allt viktigare i vårt moderna samhälle. Analystekniken får ständigt fler användningsområden och sprids från forskningslaboratorier till nya miljöer som exempelvis kliniker för att säkerställa sjukdomsdiagnoser, katastrofområden, brottsplatser och produktionsanläggningar för bioläkemedel och vacciner.

Vi anstränger oss det lilla extra för att kunden ska bli nöjd.

Verksamhet

Kända virus och bakterier återkommer i ny skepnad. Till dessa hör tuberkulos, magsårsbakterien, multiresistenta bakterier och även fågelinfluensa. Fågelinfluensa är på samma sätt som vanlig influensa i ständig förändring genom att dess arvsmassa förändras. Detta får konsekvenser för människans motståndskraft och för de laboratorier som skall identifiera viruset eller utveckla vaccin.

Loading...